Jarmann

• En av de letteste profesjonelle fønere med kun 360gram
• Keramikk og turmalin reduserer tørketiden med opptil 50%
• Separat innstilling for hastighet og varme
• «Kald knapp» for å låse frisyren (Cold Shot)
• Infrarød varme og lavt elektromagnetisk felt (EMF) (Minimerer skaden på håret)
• Negative ioner for et blankt og antistatisk hår
• Soft-styler og munnstykke inkludert
• Lang ledning

Hvorfor heter produktene som de gjør?

Produktene i serien "Fra Jarmann" har fått sine navn inspirert av gammelnorske ord.

Gammelnorsk språkhistorie omhandler det norske språkets utvikling fra vikingtiden, da norsk trer frem som eget språk, til begynnelsen av den mellomnorske perioden.

Den gammelnorske språkhistorien kan deles i tre deler.

I den første perioden, fra 800-tallet til omkring 1200 er det til å begynne med ingen, senere små forskjeller mellom gammelnorsk og gammelislandsk.

Den andre perioden (ca. 1200 – ca. 1350) viser få endringer.

På 1300-tallet fremtrer derimot store forskjeller fra det eldre språket. For eksempel får man alminnelig ll, nn og ss i stedet for rl, rn og rs. Foran f, p m l, r og en konsonant blir i ofte til y. Mellom konsonant og en utlyds-r oppstår en svarabhaktivokal, hvorpå r forsvinner.

www.jarmann.no/qr/oldnorse