Jarmann

Produktene i serien "Fra Jarmann" har fått sine navn inspirert av gammelnorske ord.

Gammelnorsk språkhistorie omhandler det norske språkets utvikling fra vikingtiden, da norsk trer frem som eget språk, til begynnelsen av den mellomnorske perioden.

Den gammelnorske språkhistorien kan deles i tre deler.

I den første perioden, fra 800-tallet til omkring 1200 er det til å begynne med ingen, senere små forskjeller mellom gammelnorsk og gammelislandsk.

Den andre perioden (ca. 1200 – ca. 1350) viser få endringer.

På 1300-tallet fremtrer derimot store forskjeller fra det eldre språket. For eksempel får man alminnelig ll, nn og ss i stedet for rl, rn og rs. Foran f, p m l, r og en konsonant blir i ofte til y. Mellom konsonant og en utlyds-r oppstår en svarabhaktivokal, hvorpå r forsvinner.

www.jarmann.no/qr/oldnorse